Adatvédelmi tájékoztató

NAIH szám: 143957/2018.

A Strokeinfó Alapítvány és a Gólyafészek Születésközpont Kft. tájékoztatja (továbbiakban Adatkezelő) a www.femmhungary.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, Regisztráció almenüpontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy a FEMM képzésre jelentkezőket, regisztrálókat a képzéssel kapcsolatos információkról elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa, illetve a weboldal látogatóinak kérdéseire. Ez alapján a Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • a regisztrálók, jelentkezők számára a FEMM képzéssel kapcsolatos teendők végrehajtása
 • a regisztrálóknak, jelentkezőknek a FEMM képzéssel kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatás
 • a regisztrálók, jelentkezők, érdeklődők által felmerült kérdésekre válaszadás
 • a regisztrálókkal, jelentkezőkkel, érdeklődőkkel kapcsolattartás

Az adatkezelő adatai

1. Név:

Strokeinfó Alapítvány

Székhely:

8911 Kiskutas, Fő utca 11.

Telefonszám:

+36-30 162-14-29

Email:

info@strokeinfo.hu

2. Név:

Gólyafészek Születésközpont Kft.

Székhely:

1114 Budapest, Bocskai út 22. 1. em. 11.

Telefonszám:

+36 30 386 0700

Email:

info@golyafeszek.hu

 

Regisztrálás során megadandó személyes adatok

 • név
 • szakterület
 • a regisztrálót alkalmazó intézmény neve
 • cím
 • e-mail cím

Cookie-k (Sütik) feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a femmhungary.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Regisztrációhoz kapcsolódó adatok

Regisztrálás: érdeklődők a www.femmhungary.hu Regisztráció elnevezésű aloldalán tudnak regisztrálni

Weboldal üzemeltetője:

Név:

EV2 Internet Kft

Székhely:

1149 Budapest, Róna út 120-122

Cégjegyzékszám:

01-09-987250

Adószám:

13335072-2-42

Email:

info@cpanel.hu

SWIFT kód:

MAVOHUHB

IBAN:

HU 98 14100213-70653149-01000002

 

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a törlését.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.femmhungary.hu oldalon érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

Az Adatkezelő által működtetett femmhungary.hu weboldal adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a regisztráció során generálódnak és melyeket a femmhungary.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Strokeinfó Alapítvány és a Gólyafészek Születésközpont Kft. fér hozzá.

A honlap üzemeltetője

A www.femmhungary.hu honlapot a Gólyafészek Születésközpont Kft. üzemelteti.

A vállalkozás az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a www.femmhungary.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését a info@femmhungary.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Strokeinfó Alapítvány és a Gólyafészek Születésközpont Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.